Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sticlrgw/public_html/system/library/cart.php on line 49Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sticlrgw/public_html/system/library/cart.php on line 49Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sticlrgw/public_html/system/library/cart.php on line 49Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sticlrgw/public_html/system/library/cart.php on line 49Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sticlrgw/public_html/system/library/cart.php on line 49Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sticlrgw/public_html/system/library/cart.php on line 49Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sticlrgw/public_html/system/library/cart.php on line 49Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sticlrgw/public_html/system/library/cart.php on line 49Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sticlrgw/public_html/system/library/cart.php on line 49Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sticlrgw/public_html/system/library/cart.php on line 49Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sticlrgw/public_html/system/library/cart.php on line 49Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sticlrgw/public_html/system/library/cart.php on line 49Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sticlrgw/public_html/system/library/cart.php on line 49Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sticlrgw/public_html/system/library/cart.php on line 49Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sticlrgw/public_html/system/library/cart.php on line 49Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sticlrgw/public_html/system/library/cart.php on line 49Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sticlrgw/public_html/system/library/cart.php on line 49Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sticlrgw/public_html/system/library/cart.php on line 49Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sticlrgw/public_html/system/library/cart.php on line 49Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sticlrgw/public_html/system/library/cart.php on line 49Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sticlrgw/public_html/system/library/cart.php on line 49Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sticlrgw/public_html/system/library/cart.php on line 49Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sticlrgw/public_html/system/library/cart.php on line 49Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sticlrgw/public_html/system/library/cart.php on line 49Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sticlrgw/public_html/system/library/cart.php on line 49Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sticlrgw/public_html/system/library/cart.php on line 49Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sticlrgw/public_html/system/library/cart.php on line 49Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sticlrgw/public_html/system/library/cart.php on line 49Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sticlrgw/public_html/system/library/cart.php on line 49Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sticlrgw/public_html/system/library/cart.php on line 49Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sticlrgw/public_html/system/library/cart.php on line 49Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sticlrgw/public_html/system/library/cart.php on line 49Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sticlrgw/public_html/system/library/cart.php on line 49 結帳

結帳

已有帳號  我已有帳號

個人資料

地址資料

第 3 步: 運送地址

請選擇一個運送方式。

到店自取

按重計費

購物車

品名 合計
Creamy Avocado Milk / 酪梨牛奶綿綿雪糕 $85
商品小計: $85
訂單總計: $85

請選擇一個支付方式。

新增訂單備註

我已經閱讀並同意 條款細則 條款  

- 好吃秘訣 -

為什麼吃過 Stick Around  就會讓人無法忘懷 ?
為什麼吃完 Stick Around 還想再來一枝 ?

來自義大利的冰淇淋大師 , 使用純正的義式冰淇淋配方
採用最優質的美味食材 , 堅持手工並用心製作每一枝綿綿雪糕清新雪酪

吃下 Stick Around , 你的舌頭會告訴你
什麼叫做 不容錯過的沁涼美味
馬上來枝 Stick Around
YOU DESERVE IT !!


Facebook

Newsletter

訂閱電子報!才不會錯過優惠訊息喔 ;)